บริษัท อีสเทิร์น ฟิชชิ่ง แทคเกิล จำกัด  

9/337  หมู่.8   ถนน.พหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220

โทร. 02-521-1796-7, 02-521-2877  แฟ็ก.02-521-2491

..............................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................  

Fishing Trips......................................................................................................................  

SHIMANO New Product


 

  

......................................................................................................................  

Eastern New Product

 

 

......................................................................................................................  

NEW PROMOTION

-----------------------

-------------------------------------------------

VDO แนะนำสินค้า

 

   

 

 

SHIMANO-CURADO DC  SHIMANO-STELLA Trout

     

  Shimano Bantam Rod 2016'    Shimano Expride Rod 

    

        Giant Needle fish       Fishing Giant Queenfish

      

  ZODIAS                   RISE POP

        

LITO' LIMITED PRO 2015'

        

สินค้าใหม่ / New Product

  2018-09-07

More...

TEKOTA HGA

  2018-09-07

More...

  2018-06-28

More...

  2018-06-22

More...

  2018-05-25

More...

  2018-05-25

More...

  2018-05-25

More...

  2018-05-25

More...

  2018-05-25

More...

  2018-05-24

More...

  2018-05-24

More...

  2018-05-24

More...

  2018-05-24

More...

  2018-05-24

More...

  2018-05-24

More...

  2018-05-24

More...

  2018-05-23

More...

  2018-05-23

More...

  2018-05-23

More...

  2018-05-23

More...

  2018-05-23

More...

  2018-05-18

More...

  2018-05-18

More...

  2018-04-03

More...

  2018-04-03

More...

  2018-01-19

More...

  2018-01-19

More...

  2017-12-16

More...

  2017-12-16

More...

  2017-07-18

More...

EASTERN FISHING TACKLE CO.,LTD